VIKI KNOWS se implică în proiectul european MICROINV, alături de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Echipa VIKI Knows își va folosi cunoștințele, experiența și resursele într-un proiect de cercetare, în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN). Proiectul „Managementul energiei electrice într-o rețea cu surse regenerabile”, propus de UTCN și susținut de Fondul European de Dezvoltare Regională, se va desfășura timp de 36 de luni și va cuprinde cercetări în dezvoltarea de algoritmi de management al energiei pentru eficientizarea sistemului, respectiv maximizarea consumului de energie din surse regenerabile.
Mai exact, echipa VIKI Knows va participa la proiect cu activități de cercetare industrială.

Obiectivul proiectului este intensificarea rapoartelor de colaborare dintre UTCN și companiile din mediul privat care au ceva de spus într-un domeniu de importanță majoră cum e eficientizarea sistemelor de conversie a energiei din surse regenerabile.

Prin acest proiect se urmărește creșterea productivității și a competitivității companiilor implicate, prin activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală de produse noi, inovative pentru și în colaborare cu firme ce au activitatea comercială legată de producerea, dezvoltarea și comercializarea de echipamente electronice utilizate în eficientizarea conversiei energiei din surse regenerabile.
Se urmărește, de asemenea, aportul informațional al companiilor cu experiență în transferul tehnologic prin fructificarea infrastructurii de cercetare dezvoltată prin programele de investiții derulate în ultimii ani în cadrul UTCN.

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

viki microinv logo

Proiectul ID P_40_391 ”Micro-invertoare cu densitate mare de putere și eficiență ridicată pentru surse regenerabile de energie” – MICROINV, este realizat în baza contractului de finanţare nr. 16 din 01.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI), în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE), în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC).

viki microinv 2

Ţi-a plăcut acest articol?
 
Summary